StartsidaOm EkologaTjänsterFotonLänkarKontakta EkologaKontaktformulär
Tjänster

      – en konsult med blicken i natur och miljö

Ekologa är en konsult som utför teoretiska och praktiska tjänster

Till höger i bild finns exempel på teoretiska arbeten och praktiska åtgärder som Ekologa utfört hos företagets kunder under de senaste åren. Ekologa uppdaterar utbildning och kunskaper kontinuerligt för att uppdrag och utförandet av tjänster ska uppfylla de krav som kunder och myndigheter idag efterfrågar.Jonas Wäglind vid inventering av skyddsvärda träd, våren 2012.

Miljöövervakning/Inventeringar
Skötselplaner/Skogsbruksplaner
Naturvärdesbedömningar/MKB
Skötselåtgärder i odlingslandskapet
Åtgärder i skog och mark
Fotografering/Bildförsäljning
Geografisk informationsbehandling
Guidning
Tegnérgatan 4 B * 392 34 KALMAR* 070-662 12 59